Provozní informace


V souvislosti se změnou občanského zákoníku je opět vyžadován souhlas zákonného zástupce pro ošetření nezletilého pacienta. Tento je k dispozici zde „Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let“.

28.4.2014

Přidány následující dokumenty:

21.4.2013


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: 111 (VZP), 201 (VoZP), 205 (ČPZP), 207 (OZP), 211 (ZP MV ČR), 213 (RBP)
16.5.2011